Feministiskt uppvaknande

Med termen feministiskt uppvaknande menas helt enkelt att upptäcka feminismen. En del kvinnor går runt och tycker att saker och ting känns väldigt fel. De känner sig pressade att vara på ett visst sätt, annars passar de inte in eller får dåligt samvete. Ofta tas det för givet att kvinnan ska välja mellan karriär eller att ta hand om barnen. Kvinnor ska inte ta för mycket plats, vara för auktoritära eller ha för mycket makt eller pengar. Om en kvinna har fräckheten att utmana rådande normer blir hon ofta kallad saker som ”bitch”. Män är högst upp i hierarkin och feministiskt uppvaknande handlar om att se sanningen och inte skuldbelägga sig själv.

Vad innebär ett feministiskt uppvaknande?

Det innebär att vara medveten om patriarkala strukturer och att inte låta sig falla in i sin könsroll. Feministiskt uppvaknande är att öppna ögonen och inte stänga dem igen. Kvinnor är inte svagare eller några som ska skuldbeläggas för att de till exempel har för utmanade kläder så att män har rätt att trakassera dem. Istället är det systemet det är fel feministiskt uppvaknandepå. Med ett feministiskt uppvaknande kommer ofta en stark vilja om att försöka förändra det nuvarande systemet. Även män kan vara feminister och genomgå ett feministiskt uppvaknande. De är definitivt en del av lösningen om strukturerna i samhället ska förändras.

Hade alla haft ett feministiskt uppvaknande är det troligt att samhället redan skulle se väldigt annorlunda ut. Varför är det till exempel en förolämpning när en kille beter sig ”tjejigt”, men en komplimang om en tjej beter sig som en riktig man? Könsrollerna är väldigt starkt förankrade och det är ingen tvekan att genom historien har jämställdheten varit väldigt bristfällig. Till och med i ett modernt land som Sverige tog det väldigt lång tid innan kvinnor hade samma lagliga rättigheter som män. Vägen är dock fortfarande lång till fullständig jämställdhet och somliga tvivlar på att det någonsin kommer uppnås.