Hjärnan är en hen

Vad inte många vet är att hjärnan är en mosaik av både typiskt manliga delar och typiskt kvinnliga delar. En stor studie gjordes på över 1400 hjärnor vid Tel Aviv University i Israel. Daphna Joel som är en professor i neurovetenskap ledde forskningsgruppen som kom fram till väldigt intressanta forskningsresultat.

Varför är hjärnan en hen?

Genom att analysera bilder tagna med en MR kamera tittade forskarna närmare på olika områden i hjärnan i en stor försöksgrupp bestående av 1400 män och kvinnor. De hade valt ut tio stycken områden som enligt hypotesen skulle skilja sig mest mellan könen. Deras noggranna kartläggning tyder dock på att mänskliga hjärnor är en slags mix av både manligt och kvinnligt. Analysen visade inte på en typisk manlig hjärna eller en typisk kvinnlig hjärna, utan Hjärnan att hjärnan snarare är omöjlig att klassificera annat än som en hen. Variationen mellan individer av samma kön är såpass stor att det utifrån MR-bilderna inte var meningsfullt att tala om en maskulin hjärna eller en feminin hjärna. Varje enskild hjärna hade en slags mosaik där vissa delar var gemensamma för både kvinnor och män. Syftet med hen är att undvika att könsbestämma. Hen kan syfta på en individ av både könen.

Brister i studien

Med en MR-kamera går det mestadels att titta på rent anatomiska skillnader. Det säger ingenting om eventuella könsskillnader inne i själva nervkretsarna. En MR-kamera går inte in på sådan detaljerad nivå. Det är möjlighet att det finns skillnader mellan en manlig och kvinnlig hjärna som deras studie med MR-kamera helt enkelt inte kunde upptäcka. Charmen med forskning är att det handlar om att ta fram hypoteser och sedan testa om de stämmer eller inte, snarare än att det finns en absolut sanning. Denna studie visade på att hjärnan är en hen, men andra studier kan använda andra metoder och nå ett annat resultat. Med andra ord är går det inte att slå fast att hjärnan definitivt är en hen, även om denna studie vid Tel Aviv University kom fram till det.