Män och jämställdhet

När det gäller män och jämställdhet blir debatten ofta förenklad. Alla män klumpas ihop till en gemensam grupp som sedan ställs mot en grupp med alla kvinnor. Sanningen är att båda grupperna består av individer med väldigt olika viljor och förutsättningar. Väldigt få förnekar att det finns könsroller och strukturer i samhället som överordnar män och underordnar kvinnor, men när det hela förenklas till en slags ensidig pajkastning är det svårt att komma någonstans. Vanligtvis beskylls och skuldbeläggs alla män som grupp. De får sedan kämpa med att försvara sig och kan rentav bli fientligt inställda till hela begreppet om jämställdhet.

Jämställdhet i samhället

I samhällets topp är männen överrepresenterade. I börsbolagen utgör män en betydligt större andel på chefsposter och i bolagsstyrelser. Män tjänar bättre och fler män jobbar heltid än kvinnor, vilket inverkar mycket negativt på jämställdhet. Allt är dock inte bättre för männen. De är också grovt överrepresenterade när det gäller självmord, hemlöshet, tidig död och missbruk. Angående brottslighet är männen ännu mer överrepresenterade. Nästan 95% av jämställdhetalla som sitter i fängelse är män. Manliga normer visar också att män är mindre benägna att söka vård när de behöver det. Mycket tyder på att det är en bidragande orsak till högre dödlighet. I skolan finns en manlig struktur mot pluggande som påverkar pojkars skolresultat på ett negativt sätt. Alltså är män inte enbart vinnare när det gäller jämställdhet. Även männen har mycket att vinna på att uppnå förändring i samhället.

För kvinnor är en stor del av jämställdhetsproblemet att de oftare blir den förälder som tar ett stort ansvar för barnen. Det blir mer naturligt att de tvingas stanna hemma om de tjänar sämre, vilket i sin tur gör att många ger upp möjligheten att göra karriär. Att göra föräldraförsäkringen helt jämställd är en viktig fråga. Internationellt sätt är dock just föräldraförsäkringen ett område där Sverige kan vara stolta. Stora framsteg kan göras när det finns politisk vilja. Om männen är beredda att ta ansvar för bättre jämställdhet kommer klyftorna minska ytterligare.