Killgruppen som började på Twitter

Män på Twitter började diskutera kring manliga normer och övriga saker som har med manlighet att göra under hashtaggen killgruppen. För män i alla åldersgrupper, inte minst yngre män, gör det stor skillnad att öppet kunna debattera och ifrågasätta varför en del män beter sig på ett visst sätt. Trots allt är det männen själva som har bäst insyn över hur de upplever olika saker. Dessutom kan de dela med sig av sina egna erfarenheter och agera förebilder för unga killar. Killgruppen handlar också om att våga erkänna när man på grund av manliga normer påverkat kvinnor eller andra personer i sin närhet på ett negativt sätt.

Erfarenheter från killgruppen

Många killar upplever det som att de ska passa in i en viss mall. Det är vanligt att män ser upp till andra män som är tuffa och dominanta, även om det innebär att de trycker ner kvinkillgruppennor eller andra minoriteter. Killgruppen vittnar om detta, men också att det är en grov generalisering. Alla män är inte alls på det sättet. Vägen till ett mer jämställt samhälle handlar mycket om att männen själva vågar bryta negativa normer och stå upp för sig själva. Att hjälpa och stödja svagare grupper i samhället tyder inte på svaghet, utan på mod och styrka. Genom historien har män orsakat mycket problem, men också gjort väldigt mycket gott för andra människor. En del feministiska grupper utmålar män som enbart ett problem, medan killgruppen visar att det är betydligt mer komplicerat än så.

Kritik mot gruppen

Tidigt började det storma kring killgruppen på Twitter. En del menade att det kändes som ett hån snarare än något seriöst och att det rentav var ett motdrag för att kämpa emot i kampen för kvinnors rättigheter. Vissa tog tillfället i akt att överdriva och skoja till det med hjälp av killgruppen. Om långsiktig förändring ska uppnås är det dock viktigt att männen själva vågar ta debatt på Twitter och andra forum. Männen måste vara en del av lösningen för en mer positiv utveckling i framtiden.