Könsroller och vad de gör med oss

Könsroller är ett område som till stor del bygger på strukturer som är så vanliga att vi inte ens tänker på det. Till exempel handlar det om att alla flickor gillar rosa eller att killar inte ska gråta. Vissa saker som är typiska för könen brukar inte ens ifrågasättas. Snarare tas könsroller för givet. Frågan är om det har biologiska orsaker eller om det bara handlar om hur föräldrar har agerat och hur samhället har format individer. Att ens diskutera könsroller rör ofta upp starka känslor. Reaktionen kan bli ungefär som ”menar du att alla ska vara likadana? Får min son inte leka med bilar och soldater längre?” Ökad medvetenhet om könsroller är inte till för att begränsa. Hoppet är att istället öka antalet möjligheter, inte minst för flickor.

Bakgrunden till könsroller

Redan från ung ålder är det vanligt att flickor får klänningar och kläder med söta djur på. Pojkar kanske istället får leksaksvapen att leka med och kläder med en superhjälte eller ett monster på. Som en utomstående betraktare är det ganska uppenbart att detta påverkar. Hur skulle dessa två barn bemötas? En söt liten flicka i ljusa kläder blir bemött som en gullig liten prinsessa som ska skyddas och inte smutsa ner sig. Pojkenkönsroller med mörka kläder och häftiga leksaker lär uppmuntras att aktivt leka, busa och ta för sig. Könsroller förstärks bara ännu mer tydliga när flickor ska leka med flickor och pojkar med andra pojkar. Frågan är hur deras självförtroende och personliga utveckling påverkas?

Går detta att påverka?

Flickor kan leka med traditionella pojkleksaker och pojkar kan leka med traditionella flickleksaker. Kläder går att variera och det går att undvika att uppmärksamma flickor för hur de ser ut. Att använda namn eller barn istället för han eller hon hjälper också. Ett annat tips är att byta ut han mot hon i barnböcker och liknande för att se hur historien förändras, samt överlag undvika böcker, filmer och annat som är väldigt könsstereotypa. Även prinsessan kan ha ett vapen eller klättra i ett träd.