Kategorier
Advokat

Vad gör man på en advokatbyrå?

Det är säkert inte så ofta du tänker på vad man gör på en advokatbyrå. Men en vacker dag kan du behöva hjälp av en och då är det bra att veta vad de gör.

På en advokatbyrå finns det människor som arbetar för att hjälpa andra som av en eller annan anledning behöver det. Detta är deras huvudsakliga syfte. Att hjälpa andra. Så finns det även en hel del av dem som helst av allt vill skipa rättvisa. De arbetar då oftast som åklagare. Därför kan du se dem i rätten tillsammans med en försvarsadvokat.

I en advokats omfattande utbildning ingår det att de ska ha satt sig in i alla de lagar som finns i Sverige. De ska kunna dem på ett sådant sätt att de kan dem, om än inte utantill så åtminstone, på sina fem fingrar. Som man kan förstå så krävs det många och intensiva år för att utbilda sig till advokat. Innan man går en så lång utbildning ska man ta sig en funderare på om detta verkligen är det man vill.

Vad krävs för att få jobba på en advokatbyrå?

Först och främst måste man ha en adekvat utbildning för att överhuvudtaget bli accepterad på en advokatbyrå. Att arbeta där kommer att kräva att man har stort engagemang och att man är helt hängiven sitt arbete. Det är inget nio till fem-jobb då det kan bli rättegångar som sker på andra tider. Men med den rigorösa utbildningen man har i bagaget kommer man kunna få bra betalt för sina tjänster.

De uppgifter du kan få på en advokatbyrå är att arbeta med brottmål. Det finns även familjerätt och så självklart en hel del med affärsjuridisk rådgivning. Utöver det kommer arbetsrätt, miljörätt och något som kallas för asylrätt. Det är inte heller ovanligt att det kommer in mål som handlar om försäkringsfrågor.

Vilken utbildning behövs för att arbeta på en advokatbyrå

För att bli advokat ska du gå igenom fem års utbildning. Den är av juridisk art och när den är klar tar man examen vid ett universitet. Efter det väntar tre års arbete, eller mer, vid en juridisk verksamhet. Det kan till exempel vara på en advokatbyrå där du kan få möjlighet att arbeta som biträdande jurist. Vill du hellre arbeta med en egen firma och driva juridisk byrå går även det bra.

Så med facit i hand blir det minst åtta års utbildning varav tre av dem är praktiskt inriktade och mycket kvalificerat arbete. Att få in en fot på en ansedd advokatbyrå, eller en lite mindre om det passar dig bättre, är alltså första steget efter att du tagit din examen vid ett universitet. Efter fem års studier är du alltså igång och det som väntar dig är ett spännande yrkesliv.

Vad kostar tjänsterna på en advokatbyrå?

Det är väl allmänt känt att det kostar att anlita en advokat. Frågan är om det är lika känt att det finns möjlighet att få sin advokat betalad av stat eller kommun vid speciella tillfällen. Det som sker är att man kan få så kallad rättshjälp. Men innan man kommer till det stadiet måste man först ha genomgått juridisk rådgivning.

Med andra ord är det ett virrvarr och ibland svårt att sätta sig in i vad som gäller. Det du ska ta fasta på är att det finns sätt att slippa betala i det initiala skedet när det föreligger brott eller annat där du kan behöva ha en advokat som för din talan. Du kan även behöva betala för rådgivning. Men sedan kan det hända att du får rättshjälp. Då är det inte ur egen ficka du betalar en advokat.

Mer information för dig kan du hitta på webbsida: salmipartners.se

Kategorier
Advokat

Att välja en bra försvarsadvokat i Stockholm

Är man misstänkt för brott i Stockholm bör man kontakta en försvarsadvokat som man känner förtroende för och som man tror kan föra ens talan på ett bra sätt.

En försvarares uppgift är att stå på den misstänktes sida och säkerställa ett korrekt bemötande. Försvararen står också upp för att bevaka den misstänktes rättigheter gentemot polis, åklagare och domstol. Alla som sett en polisfilm känner väl till att den som kallas till ett förhör alltid kräver att få ha en advokat närvarande. Advokaten kan ge råd till sin klient om vilka frågor som ska och inte ska besvaras.

Om en misstänkt blir häktad med restriktioner är försvarsadvokaten den enda person som har rätt att besöka den häktade. Därför blir advokaten ett viktigt stöd. En advokat hjälper till att lägga upp ett bra försvar inför rättegången och kan hjälpa till att få fram bevis som kan leda till ett frikännande eller visa på förmildrande omständigheter.

Den som är misstänkt för ett brott som kan ge fängelse har rätt till en försvarsadvokat

Den som är misstänkt för ett brott och kallas till förhör har enligt svensk lag alltid rätt att ha en försvarsadvokat närvarande och ofta har en offentlig försvarare utsetts. Polisen kan också fråga om den som ska förhöras har någon särskild försvarare att föreslå. Har man det så brukar tingsrätten godkänna detta. Om man inte själv vill utse en försvarsadvokat så gör tingsrätten det.

Som misstänkt är man inte skyldig att besvara några frågor och man behöver inte förklara varför. Tystnad får inte tolkas som ett erkännande. Tillsammans med den advokat som utsetts kan man sedan gå igenom brottsmisstankarna och komma fram till hur försvaret kan läggas upp. Att ha en erfaren försvarsadvokat som man känner förtroende för vid sin sida kan göra stor skillnad vid en rättegång.