Kategorier
Advokat

Att välja en bra försvarsadvokat i Stockholm

Är man misstänkt för brott i Stockholm bör man kontakta en försvarsadvokat som man känner förtroende för och som man tror kan föra ens talan på ett bra sätt.

En försvarares uppgift är att stå på den misstänktes sida och säkerställa ett korrekt bemötande. Försvararen står också upp för att bevaka den misstänktes rättigheter gentemot polis, åklagare och domstol. Alla som sett en polisfilm känner väl till att den som kallas till ett förhör alltid kräver att få ha en advokat närvarande. Advokaten kan ge råd till sin klient om vilka frågor som ska och inte ska besvaras.

Om en misstänkt blir häktad med restriktioner är försvarsadvokaten den enda person som har rätt att besöka den häktade. Därför blir advokaten ett viktigt stöd. En advokat hjälper till att lägga upp ett bra försvar inför rättegången och kan hjälpa till att få fram bevis som kan leda till ett frikännande eller visa på förmildrande omständigheter.

Den som är misstänkt för ett brott som kan ge fängelse har rätt till en försvarsadvokat

Den som är misstänkt för ett brott och kallas till förhör har enligt svensk lag alltid rätt att ha en försvarsadvokat närvarande och ofta har en offentlig försvarare utsetts. Polisen kan också fråga om den som ska förhöras har någon särskild försvarare att föreslå. Har man det så brukar tingsrätten godkänna detta. Om man inte själv vill utse en försvarsadvokat så gör tingsrätten det.

Som misstänkt är man inte skyldig att besvara några frågor och man behöver inte förklara varför. Tystnad får inte tolkas som ett erkännande. Tillsammans med den advokat som utsetts kan man sedan gå igenom brottsmisstankarna och komma fram till hur försvaret kan läggas upp. Att ha en erfaren försvarsadvokat som man känner förtroende för vid sin sida kan göra stor skillnad vid en rättegång.