Om oss

Välkommen till ”Män och jämställdhet” – en plattform där vi utforskar, diskuterar och främjar jämställdhet ur ett manligt perspektiv.

I en värld där jämställdhetsdebatten ofta fokuserar på kvinnors erfarenheter, tror vi starkt på vikten av att inkludera män i konversationen. Vår vision är att skapa en inkluderande dialog som bidrar till en mer jämlik och förstående samhällsstruktur där alla, oavsett kön, får sina röster hörda och respekterade.

Vår mission

”Män och jämställdhet” startades med en enkel men kraftfull mission: att engagera män i jämställdhetsarbetet och uppmuntra till självreflektion och personlig utveckling. Vi strävar efter att vara en resurs för utbildning, inspiration och samhällsförändring.

Vårt team

Vi är en grupp engagerade skribenter, forskare och jämställdhetsaktivister som delar en passion för att göra världen mer jämställd. Vårt team består av människor från olika bakgrunder och med en bred erfarenhet från olika yrkesområden, men vi har alla samma mål: att belysa och utmana de strukturer som upprätthåller ojämlikhet.

Vad vi gör

På ”Män och jämställdhet” finner du:

  • Djupgående artiklar och essäer som utforskar olika aspekter av jämställdhet.
  • Personliga berättelser som ger insikt i mäns upplevelser och utmaningar i strävan efter jämställdhet.
  • Intervjuer med experter inom jämställdhet, psykologi, sociologi och andra relevanta fält.
  • Resurser och verktyg för män som vill engagera sig i jämställdhetsarbete.

Varför ”Män och jämställdhet”?

Det är dags att förändra narrativet och erkänna att jämställdhet inte bara är en kvinnofråga – det är en mänsklig fråga som påverkar oss alla. Genom att engagera män i diskussionen hoppas vi att kunna skapa en grund för varaktig förändring.