Kategorier
Bil

Snabb handledarkurs i Stockholm

För att få hjälpa till med övningskörning behöver man genomgå en handledarkurs. I Stockholm ordnas regelbundna kurser så att man snabbt kan få sitt tillstånd.

Det finns olika sätt att ta körkort. Man kan ta alla sina lektioner på en trafikskola, man kan göra all övningskörning privat eller så kan man göra en kombination av privat övningskörning och lektioner på skolan. Har man tillgång till en egen handledare är det sista alternativet det alternativ som trafikskolor rekommenderar. Ju fler tillfällen man har att övningsköra, desto snabbare kan man få sitt körkort. Kostnaden för utbildningen minskar dessutom om man kör privat.

Det finns moment som exempelvis parkering, start i backe och krypkörning som kräver att man övar flera gånger. Då är den privata övningskörningen ett perfekt komplement till lektionerna på trafikskolan. Men för att det ska bli riktigt bra krävs det att den som handleder har genomgått en handledarutbildning. Kravet från Transportstyrelsen är därför att både handledare och den som övningskör ska ha genomgått och blivit godkända på en introduktionsutbildning.

Introduktionsutbildning är samma sak som handledarkurs

Utbildningen går under två olika namn, introduktionsutbildning och handledarkurs men avser den utbildning som ger behörighet att agera som handledare vid övningskörning. För eleven blir det en introduktionskurs. För att få bli handledare krävs, vid sidan av att ha gått utbildningen och godkänts, att man har fyllt 24 år. Man måste dessutom ha ett giltigt körkort från ett EES-land och man ska ha haft körkortet i minst fem år under de senaste tio åren.

Under coronaepidemin kunde man göra viss utbildning online men numera måste man delta i utbildningen på skolan tillsammans med sin elev. Elev och handledare måste sedan 2006 genomgå utbildningen tillsammans och kan alltså inte göra det vid separata tillfällen. Har handledaren mer än en elev måste det genomföras en utbildning för varje elev. Detta för att man under utbildningen bland annat ska kunna diskutera frågor tillsammans. Eleven måste ha körkortstillstånd.

Detta ingår i en handledarkurs

Avsikten med en handledarkurs är att klargöra hur den bästa övningskörningen går till. Även om man som handledare är en van och ansvarsfull förare så är det en helt annan sak att lära någon annan att bli det. Kursen fokuserar därför på pedagogiska tekniker och olika moment som är bra att öva på. En stor del handlar också om de risker som mobilanvändning, trötthet, droger och alkohol innebär i trafiken.

Det är lätt att anmäla sig till en handledar- och introduktionsutbildning i Stockholm. Utbildningen tar cirka tre timmar med paus och ges både eftermiddagar under veckan och på lördagar. Anmälan till kursen är bindande. När handledarutbildningen är avklarad skickar trafikskolan in godkännandet till Transportstyrelsen. Man får börja övningsköra som handledare först när svaret med handledarbeviset kommit från Transportstyrelsen. Ansökan om handledarbevis gör den som ska gå utbildningen och det kan man göra innan kursen börjar.

Fördelen med att ha gått en handledarkurs

Genom att gå en handledarkurs får man en inblick i hur undervisningen på trafikskolan går till. Man får dessutom friska upp sina egna kunskaper. Om det var länge sedan man själv tog körkort kan nya regler och trafikmärken ha tillkommit som man inte blivit varse. Kursen klargör de regler som gäller för övningskörningen.

En viktig del av utbildningen handlar om att planera och strukturera övningskörningen så att den kompletterar de lektioner som tas på trafikskolan. Under utbildningen får man även information om körsättets betydelse för miljön och hur viktig körerfarenheten är för trafiksäkerheten. Kursen innehåller moment där handledare och elever får tolka olika trafiksituationer som kan uppstå. Genom att vara handledare åt en elev gör man att utbildningen blir mer komplett.